Večernje molitve

Početak: Blagoslovljen Bog naš…

Ako nisi svećenik: Molitvama svetih Otaca naših, Gospodine Isuse Kriste, Bože naš, pomiluj nas.

Zatim: Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebeski, Utješitelju, Duše Istine, koji si svagdje i sve ispunjavaš, riznico dobara i davatelju života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistoće i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, sveti Jaki, sveti Besmrtni, pomiluj nas (tri puta).

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospodine, očisti grijehe naše; Vladaru, oprosti bezakonja naša; Sveti, posjeti nas i iscijeli nemoći naše, imena Svoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva Gospodnja

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi Carstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga.

Simbol vjere

Vjerujem u jednoga Boga Oca, svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu Carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu, sabornu  i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

Tropari, glas šesti:

Pomiluj nas, Gospodine, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu;

Gospodine, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdasmo; ne gnjevi se jako na nas, niti spominji bezakonja naša, nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, i mi smo narod Tvoj, svi smo djelo ruku Tvojih, i ime Tvoje prizivamo.

I sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovljena Bogorodice, da ne poginemo mi, koji se u Tebe nadamo,nego da se Tobom izbavimo od bijeda: jer si Ti spasenje roda kršćanskoga.

Gospode pomiluj! (dvanaest puta).

Molitva prva, sv. Makarija Velikog Bogu Ocu

Bože vječni i care svakog stvorenja, koji si me udostojao doživjeti ovaj čas, oprosti mi grijehe, koje učinih ovoga dana djelom, riječju i mišlju. I očisti, Gospodine, ništavnu dušu moju od svake prljavštine tijela i duha. I daj mi, Gospodine, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom Imenu Tvom, u sve dane života moga, i pobijedio tjelesne i bestjelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospodine, od ispraznih misli i rđavih želja koje me prljaju. Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva druga, sv. Antioha Gospodinu Isusu Kristu

Svedržitelju, riječi Očeva, jedini savršeni Isuse Kriste, iz velikog milosrđa Svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Svoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru Svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji Sotoninoj, jer se u meni nalazi sjeme raspadljivosti. Stoga Gospodine Bože, obožavani Care Sveti, Isuse Kriste, sačuvaj me u snu nezalazećom svjetlošću, Duhom Tvojim Svetim, kojim si posvetio Svoje učenike. Daj, Gospodine, I meni, nedostojnom sluzi Svom spasenje Svoje na postelji mojoj; prosvijetli um moj svjetlošću znanja svetog Evanđelja Tvog, dušu – ljubavlju Križa Tvog, srce – čistoćom riječi Tvoje, tijelo moje – Tvojom bestrasnom strašću, misao moju – Tvojom poniznošću sačuvaj, i podigni me u potrebno vrijeme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sveproslavljen s bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zauvijek. Amen.

Molitva treća, Presvetom Duhu

Gospodine Care nebeski, Utješitelju, Duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga, i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što Ti danas sagriješih kao čovjek, čak i ne kao čovjek već i gore od zvijeri: moje grijehe hotimične i nehotične, znane i neznane, one iz mladosti, i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh, ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnjevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni i ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnjevih, ili dok stajah na molitvi um se moj kosnu zla ovoga svijeta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smijah, ili zlo pomislih, ili vidjevši tuđu ljepotu bih njome ranjen u srcu, ili govorih što ne treba, ili se nasmijah grijehu brata svoga, – ja, čiji su grijesi bezbrojni, – ili bijah lijen za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sjećam se; jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Stvoritelju, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Svog, i zaboravi mi, i otpusti, i oprosti mi, kao blag i čovjekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem ja bludni, grešni i jadni; i poklonit ću se i opjevat ću, i proslavit ću prečasno ime Tvoje, s Ocem i Jedinorođenim Sinom Njegovim, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva četvrta, sv. Makarija Velikog

Što ću Ti dati, ili čime ću Ti uzvratiti, neizmjerno dobrotvorni besmrtni Care, milosrdni i čovjekoljubivi Gospodine! Jer si mene, koji sam lijen za službu Tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, omogućujući obraćenje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišenome svakog dobrog djela. Podigni dušu moju palu, oskvrnutu neizmjernim grijesima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini Bezgrešni, oprosti moje grijehe kojima Ti zgriješih ovoga dana svjesno i nesvjesno, riječju i djelom i mišlju, i svima svojim osjetilima. Ti Sam štiteći me, sačuvaj me Svojom božanskom vlašću i neizrecivim čovjekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grijeha mojih. Udostoj se, Gospodine, izbaviti me od zamke đavlove, i spasi dušu moju strasnu, i ozari me svjetlošću lica Svoga kada dođeš u slavi, a sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nepomućenom misao sluge Tvoga, i svu Sotoninu djelatnost odagnaj od mene, i prosvijetli duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi Anđela mira, Čuvara i Vođu duše i tijela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da, ustavši s postelje svoje, prinesem Tebi zahvalne molbe. O Gospodine, usliši mene, voljom i savješću grešnog i ubogog slugu Tvog; daruj mi da se, pošto ustanem, poučim riječima Tvojim, i učini da Anđeli Tvoji otjeraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto Ime, i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju koju si nama grešnima dao kao zagovornicu, i primi Nju koja se moli za nas, jer znam da nasljeduje Tvoje čovjekoljublje i ne prestaje se moliti. Njenim zagovorom, i znamenjem časnoga Križa, i radi svih Svetih Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Kriste Bože naš, jer si svet i sveproslavljen zauvijek. Amen.

Molitva peta

Gospodine Bože naš, što sagriješih ovoga dana riječju, djelom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovjekoljubiv. Podari mi miran i tih san; pošalji mi svog Anđela Čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla. Jer si Ti čuvar duša i tijela naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva šesta

Gospodine Bože naš, u koga vjerovasmo, i čije Ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i tijelu, i sačuvaj nas od svakog sanjarenja i tamne slasti; zaustavi navalu strasti; ugasi raspaljene prohtjeve tjelesne; daj nam da čisto poživimo u djelima i riječima, da vodeći život u vrlinama, ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagoslovljen zauvijek. Amen.

Molitva sedma, sv. Ivana Zlatoustog – zazivi po broju sati dana i noći

Dnevni:Gospodine, ne liši me Svojih nebeskih blaga! Gospodine, izbavi me od vječnih muka! Gospodine, sagriješih li umom ili mišlju, riječju ili djelom, oprosti mi! Gospodine, izbavi me od svakog neznanja, i zaboravnosti i malodušnosti, i okamenjene neosjetljivosti! Gospodine, izbavi me od svakog iskušenja! Gospodine, prosvijetli moje srce koje pomrači rđava želja! Gospodine, ja kao čovjek sagriješih, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, vidjevši nemoć duše moje! Gospodine, pošalji mi u pomoć milost Svoju da proslavim sveto Ime Tvoje! Gospodine Isuse Kriste, zapiši mene, slugu Svoga, u knjigu života, i podari mi dobar kraj! Gospodine Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po milosti Tvojoj postavim dobar početak! Gospodine, poškropi srce moje rosom milosti Svoje! Gospodine neba i zemlje, spomeni mene grešnog slugu Svog, gadnog i nečistog, u carstvu Svom! Amen.

Noćni:Gospodine, primi me u pokajanju! Gospodine, ne ostavi me! Gospodine, ne uvedi me u iskušenje! Gospodine, daj mi misao dobru! Gospodine, daj mi suze, i prisjećanje na smrt, i toplinu srca! Gospodine, daj mi misao na ispovjedanje grijeha mojih! Gospodine, daj mi poniznost, čistoću i poslušnost! Gospodine, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotkost! Gospodine, zasadi u meni korijen svakog dobra – strah Tvoj u srcu mom! Gospodine, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju, i da u svemu vršim volju Tvoju! Gospodine, zakloni me od nekih ljudi, i demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari! Gospodine, znaš što činiš, kako Ti hoćeš, neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagoslovljen zauvijek! Amen.

Molitva osma, Gospodinu Isusu Kristu

Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, po molitvama prečasne Majke Tvoje, i bestjelesnih Anđela Tvojih, i Proroka i Preteče i Krstitelja Tvoga, i bogorječitih Apostola, svijetlih i pobjedonosnih Mučenika, bogolikih i bogonosnih Otaca, i svih Svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O, Gospodine moj i Stvoritelju, Ti koji ne želiš smrti grešniku nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bijednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pogubne zmije koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O, Gospodine moj, utjeho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno tijelo, iščupaj me iz bijede i podaj utjehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje, da vršim zapovijedi Tvoje, i da napustim djela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospodine, spasi me.

Molitva deveta, Presvetoj Bogorodici, Petra, monaha studitskog

Padajući pred Prečistu Majku Božju, ja bijedni molim se: Ti znaš, Carice, da ja neprestano griješim i gnjevim Sina Tvog i Boga mog; iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom; i kajem se dršćući, da me Gospodin ne odbaci; no ubrzo opet to isto činim. Znajući to, Vladarice moja, Gospođo Bogorodice, molim Te da mi se smiluješ, da me ojačaš, i da mi daš činiti ono što je dobro. Jer Ti znaš, Vladarice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla djela, i svom mišlju svojom volim Zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim to i volim a ono što je dobro obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volji mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog: neka me On spasi, i urazumi, i podari mi milost Duha Svetoga, da bih od sada prestao s činjenjem zla, i ostalo vrijeme poživio po zapovijedima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, s bespočetnim Ocem Njegovim, i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva deseta, Presvetoj Bogorodici

Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovljena Bogorodice Marijo, milost Sina Svog i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Svojim molitvama uputi me na dobra djela, da bih ostalo vrijeme života svog, proveo bez poroka i po Tebi raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovljena.

Molitva jedanaesta, sv. Anđelu Čuvaru

Anđele Kristov, Čuvaru moj sveti i Zaštitniče duše i tijela moga, oprosti mi sve što zgriješih u današnji dan, i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grijehom razgnjevio Boga mog, nego moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Presvete Trojice, i Majke Gospodina moga Isusa Krista, i svih Svetih! Amen.

Kondak Bogorodici

Tebi, Bogorodice, vojvotkinji koja se bori za nas, mi, sluge Tvoje, uznosimo pobjedne zahvalne pjesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobjedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo: Raduj se, Nevjesto Nenevjesna!

zatim:Preslavna Vazdadjevo, Majko Krista Boga, prinesi našu molitvu Sinu Svom i Bogu našem, da spasi po Tebi duše naše.

Svu nadu svoju polažem u Tebe, Majko Božja, sačuvaj me pod okriljem Svojim.

Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga kome treba Tvoja pomoć i Tvoj zagovor, jer se u Tebe uzda duša moja, i pomiluj me.

Molitva sv. Joanikija

Nada je moja Otac, utočište je moje Sin, zaštita moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Tebi.

Zatim:Dostojno je, uistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvijek blaženu i preneporočnu i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i slavniju neusporedivo od serafina, tebe što Boga – Riječ neporočno rodi, istinsku Bogorodicu veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.Gospode, pomiluj! (triput)

I otpust:Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, po molitvama Tvoje prečiste Majke, i bogolikih i bogonosnih Otaca naših, i svih Svetih, spasi me grešnoga!

Molitva sv. Ivana Damaščanskog, koju izgovaraj ukazujući na svoju postelju:

Čovjekoljubivi Gospodaru, hoće li mi ova postelja biti grob ili ćeš dušu moju bijednu još obasjati danom? Eto, preda mnom je grob; eto, preda mnom stoji smrt! Gospodine, bojim se Tvoga suda i beskrajnih muka, a ne prestajem činiti zlo; Tebe, Gospodina Boga svog svagda razgnjevljujem, i prečistu Tvoju Majku, i sve nebeske Sile, i mog svetog Anđela Čuvara. Znam, Gospodine, da sam nedostojan Tvoga čovjekoljublja, a da sam dostojan svake osude i muke. No, Gospodine, htio ja ili ne, spasi me. Jer ako pravednika spasiš, to nije ništa naročito; i ako čistoga pomiluješ, to nije ništa čudnovato, jer su dostojni Tvoje milosti. Ali, na meni grešnom učini čudo milosti Svoje; u tome pokaži čudo čovjekoljublja Svog, da ne nadvlada moja grešnost Tvoju neiskazanu dobrotu i milosrđe; i kako hoćeš, uradi sa mnom.

Onda sa poklonom do zemlje govori:

Klanjam se Tebi, Presveto Trojstvo, istobitno, životvorno i nerazdjeljivo: Oče, i Sine, i Sveti Duše; vjerujem u Tebe, i ispovijedam, slavim, zahvaljujem, hvalim, poštujem, veličam Te i molim: pomiluj mene beskorisnog slugu Svog. (triput)

Klanjam se Tebi, Presveta Bogorodice, Ti si nam svojim Porodom pokazala Svjetlost istinitu, carice neba i zemlje: nado beznadnih, pomoćnice nemoćnih, i zagovornice svih grešnih; Ti me zakrili i sačuvaj od svih opasnosti i nevolja duševnih i tjelesnih; i molim Ti se, svemoćnim molitvama Svojim budi mi zagovornica.(poklon)

Presveta Vladarice Bogorodice, primi ovu malu molitvu i prinesije Sinu svom i Bogu našem, da Tebe radi spasi i prosvijetli duše naše.(poklon)

Svi nebeski redovi: Serafini, Kerubini, Prijestolja, Gospodstva, Sile, Vlasti, Poglavarstva, Arhanđeli i Anđeli, molim vam se i preklinjem vas, molite se Bogu za mene grešnog.(poklon)

Sveti veliki Ivane, Proroče, Pretečo i Krstitelju Gospodnji, koji si stradao za Krista i stekao milost pred Gospodinom, pomoli se za mene grešnog da se spasim molitvama tvojim.(poklon)

Sveti Božji Apostoli, Proroci, Mučenici, Sveci, Isposnici, Bogoliki, Pravedni, Pustinjaci, Crnorisci, Patrijarsi, i svi Sveti, stradali ste za Krista i stekli milost pred Gospodinom, molite se za mene grešnog da se spasim molitvama vašim.(poklon)

Sveti Ivane Zlatousti, s Bazilijem Velikim, Grgurom Bogoslovom i čudotvorcem Nikolom, i sa svima svetim svećenicima i biskupima, pomozite mi i pomilujte me vašim molitvama Bogu i zauzimanjem.(poklon)

Bogoliki i bogonosni oci naši: Antune i Teodozije, Eutimije, Teoktiste, Sabo, Onofrije, Ivane Damaščanski, Šimune Novi Bogoslove, i svi bogoliki, molite Boga za mene grešnog.(poklon)

Sveti srpski prosvjetitelji i učitelji: Savo, Simeone, Arsenije, Maksime, Vasilije, Petre, i svi sveti, Isposnici, Pustinjaci, Ispovijednici i Mučenici zemlje srpske, neprestanim molitvama svojim Gospodu Sladčajšem prosvijetlite, naučite i spasite mene grešnog.(poklon)

Sve svete žene: Mironosice, Mučenice, Bogolike i Djevice, dostojno Kristu poslužiste, – molite Boga za mene grešnog.(poklon)

Nepobjediva i božanska silo časnog i životvornog Križa Gospodnjeg, ne ostavi me grešnog, nego me silom svojom zaštiti od svakog duševnog i tjelesnog iskušenja.(poklon)

Presveta Vladarice Bogorodice, nado svih kršćana, mi nemamo drugu nadu i pouzdanje osim Tebe, prečista Vladarice moja, Gospođo Bogorodice, Majko Krista Boga mog, stoga pomiluj me i izbavi me od svih zala mojih, i umoli milostivog Sina Svog i Boga mog, da pomiluje bijednu dušu moju, da me izbavi od vječnih muka i udostoji carstva Svog.(poklon)

Sveti Anđele Čuvaru moj, zakrili me krilima dobrote Svoje, i odagnaj od mene svako lukavo djelovanje đavolsko, i moli Boga za mene grešnog.(poklon)

Onda govori ovo:

Prosvijetli oči moje Kriste Bože, da ne bih nekad zaspao na smrt, da ne bi nekad rekao vrag moj: učvrstih se na njemu.

Slava: Zaštitnik duše moje budi, Bože, jer hodim usred mnogih zamki; izbavi me od njih, i spasi me, Blagi, kao čovjekoljubac.

I sada: Neušutljivo proslavljajmo preslavnu Božju Majku koja je svetija i od svetih Anđela, ispovijedajući je srcem i ustima kao Bogorodicu, jer nam je uistinu rodila Boga utjelovljenoga, i neprestano se moli za duše naše.

 

 

Onda cjelivaj križ svoj, i prekriži križem postelju svoju od uzglavlja do nogu, tako i svih strana, govoreći molitvu časnome Križu:

Slava Gospodine Križu Tvome časnome!

Neka ustane Bog, i neka se razbježe neprijatelji Njegovi, i neka bježe od lica Njegova oni koji Ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak nadomak ognja; tako neka izginu đavli pred licem onih koji ljube Boga i znamenuju se znakom križa, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Križu Gospodnji, koji progoniš đavle silom raspetog na tebi Gospodina našeg Isusa Krista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Križ Svoj časni, za izgon svakoga protivnika. O prečasni i životvorni Križu Gospodnji, pomaži mi uvijek sa Svetom Vladaricom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zauvijek! Amen.

Onda umjesto oproštaja:

Razriješi, otpusti, oprosti, Bože, grijehe naše voljne i nevoljne, one – u riječi i djelu, one – u znanju i neznanju, one – u danu i u noći, one – u umu i u pomisli, – sve nam oprosti kao blag i čovjekoljubiv.

Molitva

Oprosti, čovjekoljubivi Gospodine, onima koji nas mrze i vrijeđaju. Čini dobro onima koji dobro čine. Braći i srodnicima našim daruj ono što traže za svoje spasenje i život vječni. Bolesne posjeti, i podaj im iscjeljenje. One na moru rukovodi. Putnicima budi suputnik. Crkvu pomaži. Podari oproštaj grijeha onima što nam služe i što nas vole. Pomiluj po velikoj milosti Svojoj one koji zahtijevaju od nas nedostojnih da se molimo za njih. Spomeni se, Gospodine, preminulih otaca i braće naše, i upokoj ih gdje sija svjetlost lica Tvoga. Sjeti se, Gospodine, zarobljene braće naše, i izbavi ih od svake nevolje. Sjeti se, Gospodine, onih koji darove donose i dobro čine u svetim crkvama Tvojim, i podaj im ono što traže za svoje spasenje i život vječni. Sjeti se, Gospodine, i nas ništavnih i grešnih i nedostojnih slugu Tvojih, i prosvjeti um naš svjetlošću znanja Tvog, i vodi nas stazom zapovijedi Svojih, – molitvama Prečiste Vladarice naše Bogorodice i Vazdadjeve Marije, i svih Svetih Tvojih, jer si blagoslovljen kroza sve vjekove. Amen.

Svakodnevno ispovijedanje grijeha:

Tebi Gospodinu Bogu mome i Stvoritelju, u sv. Trojici jednome, slavljenome i obožavanome, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, ispovijedam sve grijehe svoje, koje počinih u tijeku cijelog života svog, i svakog časa, i u sadašnje vrijeme i u prošle dane i noći, djelom, riječju, mišlju, prejedanjem, opijanjem, kršenjem posta, ispraznim govorom, mrzovoljom, lijenošću, prepiranjem, neposlušnošću, ogovaranjem, osuđivanjem, nehatom, samoljubljem, pohlepnošću, gramzivošću, govorenjem neistine, nepoštenom zaradom, lakomošću, surovošću, zavišću, gnjevom, zlopamćenjem, mržnjom, zakidanjem, i svima svojim osjetilima: vidom, sluhom, mirisom, okusom, opipom, i ostalim svojim grijesima, kako duševnim, tako i tjelesnim, kojima razgnjevih Tebe Boga mog i Stvoritelja, i nepravdu nanesoh bližnjem svom, – žaleći za sve to, objavljujem sebe krivim pred Tobom Bogom mojim, i imam želju kajati se; samo, Gospodine Bože moj, pomozi mi, ponizno Te molim sa suzama. A prošle grijehe moje oprosti mi milosrđem Svojim, i kao blag i čovjekoljubiv razriješi me od svih ovih grijeha koje izložih pred Tobom.

Prije nego što legneš u svoju postelju, pronesi kroz svoj um i razmisli o ovome:

Prvo: Zahvali Svedržitelju Bogu što ti je milošću Svojom darovao da minuli dan provedeš živ i zdrav.

Drugo: Pitaj sebe, i ispitaj savjest svoju, idući postupno i podrobno razgledajući sve vrijeme proteklog dana, počevši od trenutka kada si ustao iz postelje, i privodeći sebi u sjećanje: kamo si išao; što si radio; s kim si razgovarao, i što: sjeti se i s najvećom pažnjom ispitaj i sva svoja djela koja si učinio, riječi koje si izgovorio, misli koje si imao, i to od jutra pa sve do večeri.

Treće: Ako si što dobro učinio u tijeku dana, ne smatraj da je to od tebe, već od Samoga Boga koji nam daruje sva dobra bez naše zasluge; Njemu to pripisuj, i zahvali; i moli se da te u tome dobru utvrdi, i da ti pomogne i podari da i ostala dobra činiš.

Četvrto: Ako si pak što rđavo učinio, reci sebi da je to došlo od tebe sama, i od tvoje nemoći, ili od rđave navike, i volje; kaj se, i moli Čovjekoljupca da ti izvoli darovati oproštaj za to, obećavajući čvrsto da to ubuduće nećeš više činiti.

Peto: Sa suzama moli svog Stvoritelja da se smiluje i daruje ti ovu noć tihu, mirnu, čistu i bezgrešnu; a sutrašnji dan da ti podari da ga potpuno provedeš u slavljenju Njegovog svetog Imena.

Šesto: Ako nađeš da ti je uzglavlje meko, ukloni ga, pa na njegovo mjesto stavi kamen Krista radi. Ako ti pri spavanju bude hladno, potrpi govoreći da drugi uopće ne spavaju.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s