Može li se reći da su potresi, poplave i epidemije, djelo Božje?

“To znači da ako se nešto neugodno dogodi u našem životu, neka vrsta kataklizme, ne treba odmah kriviti Boga što je surov. Samo je Bogu, najvjerojatnije, ponestalo drugih mjera da bi nas nekako urazumio.” Nastavi čitati Može li se reći da su potresi, poplave i epidemije, djelo Božje?

Ponižava li kršćanstvo žene?

Idemo prvo razjasniti što se smatra ponižavanjem. U uobičajenom smislu radi se o povredi ljudskog dostojanstva, vrijeđanju, tjelesnom ili duševnom nasilju, prisilnom ograničavanju slobode, ponašanja, destruktivnom djelovanju na pojedinca i njegovo psihičko zdravlje. Može li netko tvrditi da se bilo što od navedenog njeguje ili čak potiče u Crkvi? Nastavi čitati Ponižava li kršćanstvo žene?

Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

Pi­ta­nje: Mno­gi sma­tra­ju da je pobačaj ubojstvo, za kršća­ne ne­do­pu­sti­vo, ali da se upo­tre­ba kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va, iako se ne sla­že s kršćan­skim shva­ća­njem bra­ka, ipak mo­že to­le­ri­ra­ti, s ob­zi­rom na da­na­šnji na­čin ži­vo­ta. U sva­koj ljekarni po­sto­ji ši­rok asor­ti­man tih sred­sta­va, a po­seb­no je po­pu­lar­na tzv. spi­ra­la. Ka­žu da se pri upo­tre­bi kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va ba­rem ne do­ga­đa ubojstvo plo­da, od­no­sno ži­vog čo­vje­ka. Je li to isti­na? Nastavi čitati Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

Vegetarijanstvo/veganstvo – grijeh?

Vegetarijanstvo nije grijeh ako se ne uzdigne u kult, ne učini središtem života i, naravno, ne osuđuje ​​one koji se ne pridržavaju dotičnog načina ishrane. Druga je stvar što u praksi često vidimo kako se vegetarijanstvo i njegove varijante pretvaraju gotovo u religiju, a njegovi sljedbenici se prezirno odnose prema onima koji jedu meso, ili se čak bacaju na njih kao opsjednuti. Ovo je, naravno, grijeh. Sve mora biti u svojoj mjeri. Nastavi čitati Vegetarijanstvo/veganstvo – grijeh?

Polemika s katolicizmom u djelima sv. mučenika Gorazda, pravoslavnog biskupa češkog i moravsko-šleskog

Sv. mučenik Gorazd (Pavlik; 1879.–1942.) je najistaknutiji svetac Pravoslavne Crkve Čeških zemalja i Slovačke, koji je zasjao u XX.st. Rodio se u katoličkoj obitelji, stekao katoličko obrazovanje i 18 godina je služio kao katolički svećenik. Kasnije je primio pravoslavlje i bio zaređen za pravoslavnog biskupa Češke biskupije Srpske pravoslavne Crkve. Sv. Gorazd je postao izraziti misionar, koji je preporodio i raširio pravoslavlje u češkom i slovačkom narodu. Godine 1942. primio je mučeničku smrt od strane njemačkog okupatora. O njegovoj polemici s katoličkim učenjima, možete vidjeti u članku o. Georgija Maksimova na sljedećem linku – Polemika Gorazda Češkog s katolicizmom. Nastavi čitati Polemika s katolicizmom u djelima sv. mučenika Gorazda, pravoslavnog biskupa češkog i moravsko-šleskog