Ukratko o transplantaciji s pravoslavnog gledišta

Pitanja bioetike općenito, a medicinske etike posebno, predstavljaju relativno novu, ali izuzetno važnu problematiku u suvremenom društvu. U ukupnom društvenom i znanstvenom dijalogu o izazovima ove vrste neizostavno treba saslušati, i praktično uvažiti, i religijske stavove – u našoj zemlji, kao i drugdje u Europi, prvenstveno kršćanske. Nastavi čitati Ukratko o transplantaciji s pravoslavnog gledišta

Episkop i/ili biskup: nedoumice oko jezične terminologije

Blog koji čitate zamišljen je tako da pokuša nepravoslavnim čitateljima, Hrvatima, bilo katolicima, bilo ostalima, predstaviti pravoslavlje na njihovom, hrvatskom jeziku. Korištenje hrvatskog jezika pretpostavlja korištenje i hrvatske crkvene terminologije, ili u nekim slučajevima pokušaj stvaranja odgovarajućih hrvatskih pravoslavnih termina. To često izaziva određene nesporazume, prvenstveno među srpskim pravoslavnim čitateljima (kojih ima puno), koji smatraju da se na taj način koriste katolički termini, te vrši izvjesno pokatoličavanje pravoslavlja. Ako npr., upotrijebimo riječi biskup, župnik, Krist i sl., to smatraju katoličkim riječima, koje nisu primjerene pravoslavlju. Međutim, to nije tako. Nastavi čitati Episkop i/ili biskup: nedoumice oko jezične terminologije

Tajna Časnoga Križa

Križ, taj najsvetiji simbol kršćanstva, uvijek je bio predmet štovanja, ali isto tako i negiranja i izrugivanja. Još sv. Pavao apostol piše da je „križ Židovima sablazan, a poganima ludost“. Kod mnogih neprijatelja kršćanstva se ispoljava velika mržnja prema križu sve do danas. Podsjetimo se zato dubinski i temeljito – što je to zapravo križ? U tome će nam pomoći „Dogmatika“ sv. Justina Popovića; crvene fusnote su naša dodatna objašnjenja. Nastavi čitati Tajna Časnoga Križa

Svete ikone

Pitanje ikona, svetih slika u kršćanstvu je oduvijek izazivalo različite prijepore. Danas, na Zapadu, mnogi ih odbacuju kao idolopoklonstvo, a i oni koji ih ne odbacuju, često ih smatraju tek običnom dekoracijom i podsjetnicima. No, je li tome baš tako? Imaju li ikone svoje dublje utemeljenje, dublje nego što naslućujemo? Iscrpan odgovor daje nam sv. Justin Popović u svojoj „Dogmatici“, kroz opći teološki i duhovni pogled, te kroz povijesni i liturgijski prikaz problematike ikona i njihova čašćenja. Fusnote crvene boje smo ubacili mi, kao dodatna tumačenja. Nastavi čitati Svete ikone

Svete moći (relikvije)

U današnje vrijeme mnogi ljudi, ne samo na kršćanskom Zapadu, izražavaju skepsu prema relikvijama (moćima) svetaca. Neki ih čak smatraju ostatkom poganstva ili srednjovjekovnim praznovjerjem. Čak i oni koji ih prihvaćaju, često ih smatraju samo beživotnim podsjetnikom na nekog sveca i njegov život. Donosimo tekst iz „Dogmatike“ velikog pravoslavnog teologa sv. Justina Popovića, koji obrazlaže kršćansku dubinu i utemeljenje prakse čuvanja i štovanja svetih relikvija. Fusnote crvene boje ispod teksta su naši umeci. Nastavi čitati Svete moći (relikvije)

Može li se vjerovati snovima?

Ponekad čovjek pada u “grešku”, u obmanu, pod utjecajem snova – demon ga obmanjuje, pravi od njega nekakvog “proroka”. Ne možemo negirati fenomen snova kao takav. U stanju sna čovjekova duša je osjetljivija za impulse iz nematerijalnog svijeta. Međutim, nevolja je u tome što smo mi zbog otupjelosti naše religiozne intuicije sve manje i manje sposobni razlikovati iz kakvih sfera nam dolaze ovi impulsi, od … Nastavi čitati Može li se vjerovati snovima?

O prelesti (samoobmani)

Slavenska riječ “prelest” se etimološki sastoji od korijena “lest”, odnosno laž, obmana i zabluda, i prefiksa “pre-“ koji pojačava i povećava djelovanje ili osobinu. Dakle, prelest je naročito opasna, naročito strašna zabluda, pokvarena obmana demona. Prelest je gubitak pravilnih duhovnih orijentira. Prelest je ponavljanje grijeha Adama i Sotone, kad čovjek izvan pravilnog duhovnog razvoja, van askeze i učenja o spasenju Pravoslavne Crkve želi dostići duhovne … Nastavi čitati O prelesti (samoobmani)

Demoni i ljudska oholost

Zlo je izvrtanje i zamjena istinskog sadržaja lažju. Zlo ima dva aspekta. Zlo kao priroda, kao supstancija ne postoji, međutim, svatko od nas osjeća njegovu moć i nasilje, njegovu crnu energiju. Teolozi s izvjesnim pravom govore o tome da je zlo aktivna sila, jer je našlo svoju punu afirmaciju u anđelima pakla – demonima, čiji se pad ne sastoji samo u duhovnoj greški i nepravilnom … Nastavi čitati Demoni i ljudska oholost

O grijehu bluda

Sveti oci su razlikovali osam glavnih grijeha ili strasti kao osam vrela iz kojih izviru svi naši grijesi, duševni i tjelesni, u svoj svojoj raznovrsnosti. Ovdje je dana manje teološka, a više asketska slika naše grešnosti. Sveti oci su definirali konkretne grijehe kako bi bilo moguće ukazati na sredstva za borbu protiv njih. Po njihovom učenju, zapravo postoji jedan glavni izvor grijeha – naše samoljublje, … Nastavi čitati O grijehu bluda