Bogorodičino pravilo – pravoslavna „krunica“

Kada govorimo o molitvi u pravoslavlju, najčešće se kao paralela rimokatoličkoj krunici navodi „Molitva Isusova“, moljena na brojanice[1]. Međutim, postoji u pravoslavlju molitva koja gotovo posve izgleda kao krunica, i preko koje je Bogorodica obećala velike milosti onima koji je mole. Pošto potječe iz vremena prije raskola, od ove molitve vjerojatno i potječe krunica, tj., rimokatolička krunica je zapadna kasnija varijanta ove molitve. To je „Bogorodičino pravilo sv. Serafima Sarovskog[2]“. U okviru teksta ovog pravila donosimo i odgovarajuća tumačenja i linkove s opširnijim objašnjenjima određenih pravoslavnih termina. Ovaj tekst postoji i u pdf formatu u rubrici knjižnica i linkovi.

Bogorodičino pravilo

Prema predaji, ovo pravilo je dala Sama Presveta Bogomajka, Svojim javljanjem, u osmom stoljeću, obećavajući da će imati osobiti udio u spasenju svakoga tko bude vršio ovo Pravilo. Navodi se da je ovaj način molitvenog poštovanja Bogomajke nekada je bio veoma prihvaćen među kršćanima.[3]

Ovu predaju obnovio je sv. Serafim Sarovski, dajući mnogima koji su dolazili kod njega po blagoslov da vrše ovo Pravilo; u njegovoj ćeliji nađena su pisma koja su svjedočila o mnogim čudima, koja su se događala od Presvete Bogorodice, onima koji su ispunjavali ovo pravilo.

Osnovno pravilo:

Izvršavati Bogorodičino pravilo znači: izgovarati svakodnevno 150 molitava: Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marijo! Gospodin s Tobom! Blagoslovljena si Ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, jer si Spasa rodila dušama našim![4]

Šire pravilo:

Šire pravilo znači izgovarati 150 molitava (15 desetica) Bogorodice Djevo, svakodnevno. Poslije svake desetice govore se dodatne molitve, kojima je obuhvaćen cijeli život Carice Nebeske, svih 15 osnovnih događaja u Njenom životu.

Prije svake desetice treba jednom izmoliti: Oče naš…[5]

Zatim izmoliti deset puta: Bogorodice Djevo…, i jedan puta tropar[6] određenom događaju iz Bogorodičinog života.

Zatim: Otvori nam vrata milosrđa, Blagoslovljena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe uzdamo, nego da se Tobom izbavimo od bijeda: jer si Ti spasenje roda kršćanskoga.

Prva desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Rođenju Bogorodice: Rođenje Tvoje Bogorodice Djevo, objavi radost svemu svijetu, jer iz Tebe zasija Sunce Pravde, Krist Bog naš, i ukinuvši prokletstvo dade blagoslov, a uništivši smrt darova nam život vječni, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Rođenja Presvete Bogorodice. Molimo se za majke, očeve i djecu: O Presveta Vladičice[7] Bogorodice, spasi i sačuvaj sluge Svoje (imena roditelja i srodnika), a preminulima sa Svetima daj pokoj u vječnoj slavi Svojoj.

Druga desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Uvodu u Hram Presvete Bogorodice[8]: Danas je, prednacrt Božjeg blagovoljenja, i propovijed ljudskog spasenja; u Hram Božji javno se Djeva uvodi, i Krista svima nagovještava. Njoj i mi iz sve duše kličemo: Raduj se ispunjenje Stvoriteljevog plana spasenja, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Uvoda u Hram Presvete Djeve Bogorodice. Molimo se za zabludjele i otpale od Crkve: O Presveta Vladičice Bogorodice, spasi, sačuvaj i pridruži Svetoj Pravoslavnoj Crkvi zabludjele i otpale sluge Svoje (imena).

Treća desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Blagovijesti: Danas je početak našega spasenja i, Tajne od vremena starije, otkrivenje. Sin Božji postaje Sin Djeve, i Gabrijel objavljuje blagu vijest. Stoga i mi s njim Bogorodici kličemo: Raduj se, Blagodatna[9], Gospodin je s Tobom, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Blagovijesti Presvete Bogorodice. Molimo se za utjehu onih koji tuguju: O Presveta Vladičice Bogorodice, pošalji utjehu slugama Svojim koji tuguju i boluju (imena).

Četvrta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), zatim: Dostojno je uistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvijek blaženu i preneporočnu, i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i slavniju neusporedivo od serafina, Tebe što Boga-Riječ neporočno rodi, istinsku Bogorodicu veličamo. Zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se susreta Presvete Bogorodice s pravednom Elizabetom. Molimo se za sjedinjenje razdvojenih, za one čiji bližnji ili djeca nisu kraj njih ili su nestali bez traga: O Presveta Vladičice Bogorodice, sjedini razdvojene sluge Svoje (imena).

Peta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Rođenju Kristovom: Rođenje Tvoje, Kriste Bože naš, obasjalo je svijet svjetlošću Bogospoznaje, jer tada je one što zvijezde obožavahu, zvijezda naučila da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da spoznaju Tebe, Istok s visine; Gospode, slava Ti!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Rođenja Kristovog. Molimo se za obnavljanje duša, za novi život u Kristu: O Presveta Vladičice Bogorodice, daruj meni koji sam se u Kristu krstio da se u Krista obučem.[10]

Šesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Susretu Gospodnjem u Hramu[11]: Raduj se, Blagodatna Bogorodice Djevo, jer iz Tebe zasija Sunce Pravde, Krist Bog naš, Koji prosvjećuje one u tami; veseli se i ti starče pravedni, koji si primio u naručje Osloboditelja duša naših, darujućeg nam Uskrsnuće!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Susreta Gospodnjeg i proročke riječi sv. Šimuna Proroka: “A i tebi samoj probost će mač dušu”. Molimo se da nam Majka Božja susretne dušu u času smrti i da je udostoji pri posljednjem izdahu pričesti Svetim Tajnama[12] te da provede dušu kroz demonske prepreke[13]: O Presveta Vladičice Bogorodice, udostoj me da se pri posljednjem izdisaju svome udostojim pričesti Svetim Tajnama Kristovim i Ti mi provedi dušu kroz posmrtne demonske prepreke.

Sedma desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Kondak Bogorodici: Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pjesme pobjedničke, a izbavivši se od zla — pjesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobjedivu, od svake nas opasnosti izbavi da ti kličemo: Raduj se Nevjesto Nenevjesna![14], zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se bijega u Egipat Majke Božje s božanskim Djetetom. Molimo se da Carica Nebeska pomogne da se izbjegnu iskušenja u ovom životu i da nas izbavi od životnih napasti: O Presveta Vladičice Bogorodice, ne uvedi me u iskušenje u ovom životu i izbavi me od svake napasti.

Osma desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Kondak Bogorodici: Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pjesme pobjedničke, a izbavivši se od zla — pjesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobjedivu, od svake nas opasnosti izbavi da ti kličemo: Raduj se Nevjesto Nenevjesna!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se nestanka dvanaestogodišnjeg Isusa u Jeruzalemu i tuge Majke Božje zbog toga. Molimo se Bogomajci za postojanu Isusovu Molitvu[15]: O Presveta Vladičice Bogorodice, Prečista Djevo Marijo, daruj mi neprestanu Molitvu Isuovu.

Deveta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Kondak Bogorodici: Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, uznosimo pjesme pobjedničke, a izbavivši se od zla — pjesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No, pošto imaš moć nepobjedivu, od svake nas opasnosti izbavi da ti kličemo: Raduj se Nevjesto Nenevjesna!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se čuda u Kani Galilejskoj, kada je Gospodin pretvorio vodu u vino na riječi Majke Božje: “Nemaju vina”. Molimo Majku Božju za pomoć u poslu i da nas izbavi od svake nevolje: O Presveta Vladičice Bogorodice, pomozi mi u svakom djelu i izbavi me od svake nevolje i tuge.

Deseta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar: Blagoobrazni Josip, skinuvši s drveta prečisto Tijelo Tvoje, obavi ga čistom plaštanicom, i mirisima pomazavši položi ga u novi grob. Ne ridaj mene radi Majko, gledajući u grobu Sina, Koga si u utrobi besjemeno začela; jer ću uskrsnuti i proslavit ću se, i uznijeti ću u slavi, neprestano kao Bog, one koji Te vjerom i ljubavlju veličaju., zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Majke Božje kraj Križa Gospodnjeg, kada je tuga kao mač prošla kroz Njenu dušu. Molimo se Majci Božjoj da nam ukrijepi duševne sile i odagna žalost iz duša naših: O Presveta Vladičice Bogorodice, Preblagoslovljena Djevo Marijo, ukrijepi duševne sile moje i odagnaj žalost od mene.

Jedanaesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Uskrsa: Krist uskrsnu od mrtvih, i smrću smrt pobijedi, i onima koji su u grobovima, život darova. (3 x) Anđeo klicaše Blagodatnoj: Čista Djevo, raduj se, i opet velim: raduj se; Tvoj Sin uskrsnu trećega dana iz groba, i podiže mrtve; narodi veselite se! Blistaj se, blistaj, novi Jeruzaleme, jer slava Gospodnja tebe obasja. Likuj sada i veseli se, Sione, a Ti se raduj, Bogorodice Čista, zbog uskrsnuća Sina Svoga, zatim:   “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Uskrsnuća Kristovog i molimo se Majci Božjoj da nam uskrisi dušu i poda novu snagu za podvig: O Presveta Vladičice Bogorodice, uskrisi dušu moju i daruj mi postojanu spremnost za podvig.

Dvanaesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Uzašašća: Uzašao Si u slavi, Kriste, Bože naš, obradovavši učenike obećanjem Duha Svetoga, pošto su se blagoslovom uvjerili, da si Ti Sin Božji, Izbavitelj svijeta!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Uzašašća Kristovog, kojem je prisustvovala Majka Božja. Molimo se Bogomajci da nam uzdigne dušu našu od zemnih ispraznih zabava i da nas neprestano upućuje na spasenje: O Presveta Vladičice Bogorodice, izbavi me od pomisli ispraznih i podaj mi um i srce koji žude za spasenjem duše.

Trinaesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Pedesetnice: Blagoslovljen si Kriste, Bože naš, Koji si (Apostole) pokazao kao premudre lovce, poslavši im Duha Svetoga, i Koji si preko njih osvojio cijeli svijet: Čovjekoljupče, slava Ti!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Gore Sionske i silaska Duha Svetoga na apostole i Majku Božju i molimo se: O Presveta Vladičice Bogorodice, pošalji i učvrsti blagodat Duha Svetoga u srcu mome.

Četrnaesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), Tropar Uznesenja: Sačuvala si Djevičanstvo i pored toga što si rodila, i nisi po usnuću svijet ostavila, Bogorodice; preselila si se u život jer si Majka Života, i molitvama Svojim izbavljaš duše naše!, zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se Uznesenja Presvete Bogorodice i molimo za mirnu i spokojnu smrt: O Presveta Vladičice Bogorodice, podaj mi nepostidnu[16] i mirnu smrt.

Petnaesta desetica: Oče naš… (1 x), Bogorodice Djevo… (10 x), zatim: Dostojno je uistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvijek blaženu i preneporočnu, i Majku Boga našega. Časniju od kerubina i slavniju neusporedivo od serafina, Tebe što Boga-Riječ neporočno rodi, istinsku Bogorodicu veličamo., zatim: “Otvori nam vrata milosrđa…” (1 x)

Sjećamo se slave Majke Božje kojom Ju je Gospodin ovjenčao poslije Njenog odlaska sa zemlje na nebo i molimo Caricu Nebesku da ne ostavi nas koji smo na zemlji, već da nas zaštiti od svakog zla: O Presveta Vladičice Bogorodice, sačuvaj me od svakog zla i pokrij me časnim Svojim plaštem.

***

Mnogi su se molili Presvetoj Bogorodici na gore opisani način, dodajući pri tom i svoje molitve. Zabilježeno je jedno od tih molitvenih pravila, ruskog pravoslavnog episkopa (biskupa) Serafima (Zvezdinskog):

Poslije prvih 10 molitava Bogorodice Djevo: Prisjećajući se rođenja Bogomajke molimo se: Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj sluge Svoje (imena roditelja i bližnjih), a umrle sa svetima uvedi u pokoj u vječnoj slavi Svojoj.

Poslije 20 molitava: Sjećajući se Uvoda u Hram, molimo se za otpale od Crkve: Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj i pridruži Pravoslavnoj Crkvi, sluge Svoje (imena).

Poslije 30 molitava: Sjećajući se Blagovijesti, molimo se za utjehu nevoljnih: Presveta Vladičice Bogorodice, ublaži patnju našu, pošalji utjehu i ublaži bol slugama Svojim (imena).

Poslije 40 molitava: Sjećajući se susreta Presvete Bogomajke i pravedne Elizabete, molimo se za sve koji su razdvojeni da se sjedine i za nestale bez traga da se nađu: Presveta Vladičice Bogorodice, Bogorodice, sjedini razdvojene sluge Svoje (imena).

Poslije 50 molitava: Sjećamo se Rođenja Kristovog i molimo za preporod duše i novi život u Kristu: Presveta Vladičice Bogorodice, daruj meni u Kristu krštenom, da se u Krista i obučem.

Poslije 60 molitava: Sjećamo se Susreta Gospodnjeg i riječi sv. Šimuna Proroka: “I Tebi Samoj mač će probosti dušu…” i molimo se da Majka Božja izađe u susret našoj duši pri končini, da nas udostoji pričešćivanja Svetim Tajnama Kristovim i da nas provede kroz strašne demonske posmrtne prepreke: Presveta Vladičice Bogorodice, udostoj me da se pri posljednjem izdisaju pričestim prečistim Tajnama Kristovim, i Sama me provedi kroz strašne demonske prepreke.

Poslije 70 molitava: Sjećamo se bijega božanskog Djeteta i Bogomajke u Egipat, i molimo se da nas Presveta izbavi od svake napasti ljudske i demonske: Presveta Bogorodice, ne uvedi me u iskušenja u ovome životu i izbavi me od svih napasti.

Poslije 80 molitava: Sjećamo se nestanka dvanaestogodišnjeg Isusa u Jeruzalemu i molimo Presvetu Bogomajku da nam podari neprestanu Isusovu molitvu: Presveta Vladičice Bogorodice, Djevo Marijo, daruj mi neprestanu Isusovu molitvu.

Poslije 90 molitava: Sjećamo se čuda u Kani Galilejskoj, kada je Gospodin pretvorio vodu u vino, poslije riječi majčine: “Nema vina…” i molimo se za pomoć u svim djelima i tegobama: Presveta Vladičice moja, Bogorodice, pomozi mi u svim djelima mojim i izbavi me od svih tegoba.

Poslije 100 molitava: Sjećamo se Bogomajke pod Križem, kada Joj je bol kao mač probola dušu, i molimo se Majci Božjoj, da nam ukrijepi duševne sile i odagna žalost i očaj: Presveta Vladičice Bogorodice, Preblagoslovljena Djevo Marijo, ukrijepi moje duševne sile i odagnaj od mene žalost.

Poslije 110 molitava: Sjećamo se Uskrsnuća Kristovog, i molimo Presvetu da uskrisi naše duše i obodri nas za podvig: Presveta Vladičice Bogorodice, uskrisi dušu moju i daruj mi neprestanu spremnost na podvig.

Poslije 120 molitava: Sjećamo se Uzašašća Kristovog kome je Presveta prisustvovala, i molimo da uzdigne naše duše iznad svjetskih ispraznosti i zabava, i nauči nas da stremimo k nebeskim visinama: Presveta Bogomajko, uzdigni dušu moju iznad ispraznosti i taštine ovoga svijeta.

Poslije 130 molitava: Sjećamo se silaska Duha Svetoga na apostole i Majku Božju, na Sionu, i molimo se: “Srce mi čisto sazdaj Bože i Duh prav obnovi u meni, ne odbaci me od Lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene.” Presveta Vladičice Bogorodice, pošalji mi blagodat Duha Svetoga i utvrdi je u srcu mome.

Poslije 140 molitava: Sjećamo se Usnuća i Uznesenja[17] Presvete Bogorodice i molimo za miran i bezmetežan kraj života: Presveta Vladičice Bogorodice, podari mi miran i bezmetežan kraj života.

Poslije 150 molitava: Sjećamo se slave Majke Božje, kojom je Ona ovjenčana od Gospodina, nakon preseljenja sa zemlje na Nebo, i molimo Caricu Nebesku da ne ostavi vjerne na zemlji, već da ih zaštiti od svakoga zla, pokrivajući ih Svojim časnim pokrovom: Presveta Vladičice Bogorodice, sačuvaj me od svakog zla i pokrij me Svojim pokrovom.


[1] Vidi link: https://orthodoxhr.wordpress.com/2013/04/24/molitva-isusova-i-brojanice/

[2] Veliki ruski svetac i mistik iz 19.st. Njegovo kratko molitveno pravilo za laike vidi na: https://orthodoxhr.wordpress.com/2021/05/11/kratko-molitveno-pravilo-sv-serafima-sarovskog/

[3] Od njega je najvjerojatnije i nastala rimokatolička krunica.

[4] Bogorodičin tropar; odgovara molitvi „Zdravo Marijo“ kod rimokatolika.

[5] Jednak je katoličkom, osim što se na kraju umjesto „od zla“, kaže „od Zloga“.

[6] Tropar je kratka liturgijska pjesma od nekoliko stihova, koja izražava glavnu temu nekog blagdana, svetkovine itd.

[7] „Vladarica“; omiljen naziv za Bogorodicu kod pravoslavnih.

[8] Više o ovom blagdanu vidi ovdje: https://orthodoxhr.wordpress.com/2021/12/04/uvod-presvete-bogorodice-u-hram-i-protoevandelje-jakovljevo/

[9] Riječ „blagodat“ se u hrvatskom obično prevodi kao milost, no u pravoslavnoj tradiciji milost i blagodat se razlikuju. Blagodat je haris, karizma, nestvorena energija Božja, koja preobražava i obožuje čovjeka.

[10] Usp. Gal 3, 27.

[11] Rimokatolička Svijećnica.

[12] Euharistijski Darovi, Tijelo i Krv Kristova, zovu se još i Svete Tajne.

[13] O tome vidi: https://orthodoxhr.wordpress.com/2012/12/18/o-zagrobnom-zivotu-prvi-dani-duse-na-onoj-strani/

[14] Doslovno s crkvenoslavenskog je neprevedivo – „Nevjesto Nenevjesnaja“. „Udana, a opet neudana“.

[15] Misli se na praksu Molitve Isusove: https://orthodoxhr.wordpress.com/2013/04/24/molitva-isusova-i-brojanice/

[16] Da se ne postidim na Sudu Kristovom zbog svojih grijeha.

[17] Blagdan Uznesenja Bogorodice pravoslavni zovu Uspenje (usnuće, preminuće), jer se vjeruje da je Bogorodica prvo umrla, a potom uskrsnula i uznesena na nebo.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s