Sv. Justin Popović: Propovijed na sv. Petra i Pavla

Pravoslavna Crkva danas svetkuje blagdan sv. Petra i Pavla, na 29.06. po julijanskom, odnosno 12.07. po gregorijanskom kalendaru. To je veliki blagdan za pravoslavne, za koji se oni pripremaju višednevnim petrovskim ili apostolskim postom, koji  spada u četiri višednevna godišnja posta. Zato danas donosimo predivnu pohvalu svetim Prvovrhovnim Apostolima, izrečenu od strane jednog od najvećih teologa i duhovnika SPC, sv. Justina Popovića:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Danas slavimo i proslavljamo dva najbogatija siromaha. Nisu imali ni torbe ni štapa na ovome svijetu, sve su ostavili radi Gospodina Krista. Ali bogatstva, kakva bogatstva dijele svim ljudima svih vremena! Prosjaci i siromasi, oni obogaćuju svijet nepropadljivim bogatstvom. Gle, umjesto smrti oni daju ljudima besmrtnost, umjesto prolaznog života obogaćuju svijet vječnim životom, umjesto prolaznih zemaljskih carstava obogaćuju svijet nebeskim vječnim Carstvom Božjim. Oni, puki siromasi… Sve smo ostavili, veli apostol Petar Gospodinu Kristu, i za tobom idemo. Što će biti s nama, što ćemo mi dobiti? Radi čega smo mi ostavili sve, i moje i tvoje što smo imali? Što nam ti Sobom nudiš?… u novome svijetu i život vječni… – odgovara Spasitelj.

I zaista, oni su obogatili se Gospodinom Kristom, primili Njega Istinitog Boga, povjerovali u Njega, pošli za Njim. A za Njim ići, to je postati bogataš nepropadljivim bogatstvom. On daje Vječnu Istinu, a na svim trgovima zemaljskim gle laži, sitne istine i istinice. Oni daju i daruju svijetu vječnu Božansku Istinu. Oko nas, u nama, u svakom čovjeku, u cjelokupnom rodu ljudskom pustoš i smrt, ne jedna nego tisuće i tisuće. A oni, pobjednici smrti, daruju Život Vječni, daruju Besmrtnost. Dva puka siromaha, a kakvo bogatstvo!

Sjenka sv, apostola Petra iscjeljuje od svih bolesti, sjenka. Tko je onda obogatio njega – tko? Ubruščići, maramice sv. apostola Pavla iscjeljuju od svih bolesti. Tko je bogatiji od ovoga najbogatijeg učenika Kristovog? Oni riječju Kristovom uskrisuju mrtve, iscjeljuju od svih bolesti. Što je to, odakle ljudima to, kakvo je to bogatstvo? Gle, ova dva obična čovjeka što su, odakle njima ta moć? Odakle moć uplašenom Petru, koji se uplašio služavke i odrekao Gospodina Krista tri puta? I taj Petar neustrašivo ide kroz sav ovaj svijet, propovijeda Gospodina Koji je pobijedio smrt i poslije uskrsnuća Svog četrdeset dana proveo s Učenicima Svojim u vjeri: da je zaista uskrsnuo, da je zaista smrt uništena, i poslao im Duha Svetoga u pedeseti dan, poslao im Nebesku Silu, ne jednu, sve Nebeske Sile, i oni ispunjeni Duhom Svetim pronose Uskrsloga Gospodina kroz ovaj svijet kao nepropadljivo bogatstvo.

Razgrni dušu apostola Pavla, što ćeš naći u njoj: Uskrslog Gospodina, vjeru u Njega, život po Njemu. Razgrni dušu i srce apostola Petra – opet isto, to isto. “Ja ne živim više, u meni živi Krist” – izjavljuje apostol Pavao. Tražiš dušu Pavlovu u Pavlu, nema je, Krist je zamijenio, promijenio savjest, um, srce njegovo u njemu, nema ih, Gospodin Krist je u njemu. Takva je sila, jao, nekadašnji progonitelj Gospodina Krista i Crkve Njegove! Da nije Gospodin uskrisio od mrtvih, tko bi osionog Savla, najučenijeg mladića, velikog revnitelja farizejskoga duha, tko bi njega zaustavio da i dalje progoni i ubija kršćane i uništava ih? Tko osim Uskrslog Gospodina Koji mu se javio na putu za Damask, i on vidjevši Njega Uskrslog i Njega živog, sve je ostavio i otišao za Njim!

Savle, Savle, koga progoniš? – Tko si ti Gospodine? – Isus. Otada pokajani Savao postaje Apostol, neustrašivi Apostol Gospodina Krista. Otada sav ovaj svijet za njega postade ništa, i on piše kršćanima: Sve to smatram da su trice i pogan, pogan prema Uskrslom Gospodinu Kristu. Kad sam spoznao Gospodina Krista, Njega Istinitog Boga, ovaj svijet trica je, sav ovaj svijet, sve što je u njemu. Kad bi sve ove planete, sve ove zvijezde pretvorio u zlato, sve su to trice i blato prema Gospodinu Kristu. Jedino želim, veli apostol Pavao, da Krista dobijem, da se u Njemu nađem, da dostignem uskrsnuće Njegovo, da dostignemo u uskrsnuće mrtvih. Eto, to je krajnja meta, krajnji cilj Pavlovog života: Vječni Život, uskrsnuće od mrtvih, pobjeda nad smrću. Eto bogatstva kojim raspolaže Pavao, koje je dobio od Uskrslog Gospodina Isusa. Što njega može ugasiti? Neroni, kakvi Neroni!… Carevi, progonitelji, o, sve su to trice… Neron na prijestolu carskom – trice prema Gospodinu Kristu. To, to Evanđelje nosi apostol Pavao, i pronosi kroz ovaj svijet. Neprekidna čudesa…

Čudesa, tjelesna i duhovna u ova dva velika Sveta Apostola čine se evo već dvije tisuće godina. Kako su počeli, ne prestaju, ne prestaju do današnjeg dana. Koliko je duša uskrslih od mrtvih? Koliko je duša uskrslih iz duhovnih smrti? Koliko je obmana nestalo na ovome svijetu, koliko laži, koliko lažnih bogova? Od svega toga spašavaju nas ova dva slavna Apostola i njihova Sveta Subraća. U ovome svijetu oni su išli goloruki, ništa imali nisu. Kada apostol Petar iscjeljuje hromog od rođenja pred hramom jeruzalemskim, on veli: Zlata i srebra nema u mene. Ono što imam dajem ti: “U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodi!”. Ustade hromi. Koliko hromih duša iscijelili su i iscjeljuju neprekidno Sveti Apostoli Petar i Pavao? O, hroma je duša čovjeka koji ne vjeruje u Istinitog Boga Gospodina Krista; hroma je duša čovjeka koji vjeruje u lažne izmišljene bogove. A koji se sretne s apostolom Petrom ili Pavlom i povjeruje njihovom učenju u njihovoj božanskoj sili, gle, duša njegova iscjeljuje se od hromosti.

Ovaj svijet u dane Svetih Apostola bio je poplavljen obmanama, lažima, opustošen smrću, zabludom, bezbrojnim i bezbrojnim lažima. A Sveti Apostoli idu kroz svijet, propovijedaju Vječnu Istinu, propovijedaju Gospodina Krista i daju svijetu Božanske sile; i iz njihovih duša, iz njihovih tijela liju se neprekidno božanske sile. Ono što piše u Svetom Evanđelju o Gospodinu Kristu: “I iz Njega izlažaše sila i iscjeljivaše ih sve”. Sve bolesnike… Tako ta ista sila koju je Gospodin dao Svojim Svetim Apostolima, ta ista sila izlijeva se iz njih, iz njihovih bića i iscjeljuje od svih bolesti tjelesnih i duhovnih.

Što možeš učiniti ljudima Apostolima, čega se oni plaše, kada se ne plaše smrti; kada se oni ne boje đavla; kada se oni ne boje progonitelja ovoga svijeta? Gle, svaki progon koji podnose za Gospodina Krista oni smatraju radošću. Kada baciše Svete Apostole u tamnicu i izbiše ih –veli se u Evanđelju – oni se radovahu što su udostojali se primiti sramotu za Gospodina Krista. Radovahu se! To su novi ljudi, zaista neobični ljudi: raduju se stradanjima, raduju se smrti koju podnose za Gospodina Krista, raduju se patnjama i mukama. Apostol Pavao se ne hvali time što je bio uznesen do trećega neba, ali se hvali time koliko je batina dobio za Krista, koliko je puta kamenovan, koliko je puta bacan u more. Dvaput se dogodio brodolom, tukli ga, ismijavali. Veli: ja sam bio u opasnosti svuda i na svakom mjestu, od lažne braće, od prijatelja, od neprijatelja, od srodnika, od rođaka, od suplemenika, svuda u opasnosti.

Neće svijet Krista, to đavli neće Krista, to se đavli bore protiv Krista kroz ljude, bore se, a apostol Pavao juriša na svakog đavla. On, on se ne plaši ni svih njih na čelu s njihovim vrhovnim vojskovođom Sotonom. On pobjeđuje sve njih, i oni kao nemoćne stjenice bježe – od čega? Kakva sila, kakva moć! Otkuda to Savlu? Samo od Uskrslog Gospodina! Dobili su ono što nitko od mudraca svijeta, od careva ovog svijeta, od moćnika i velmoža nikad dobio nije. Gle, oni žive na zemlji, a vladaju nebom. Kome oproste grijehe – oprostit će im se, a kome zadrže – zadržat će im se. Sve što svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. Sve što razriješiste na zemlji, bit će razriješeno na nebu. Takvu vlast Gospodin nije dao ni anđelima. Takvu vlast ni anđeli nemaju kakvu imaju Sveti Apostoli i svećenici Kristovi: da razrješuju grijehe, da otpuštaju grijehe, da oslobađaju od smrti, od đavla, i da otvaraju nebeska rajska vrata i uvode u raj ljude sa zemlje.

Eto, današnji Sveti Apostoli, njih Dvojica, ispunili su nebeski svijet preporođenim dušama, dušama preobraženim kroz vjeru u Gospodina Krista i kroz Njegovo Sveto Evanđelje. Da, sva bogatstva koja se od vas, Svetih Apostola, neprekidno izlijevaju na ovaj svijet, vječna su. I mi danas, ustvari, slavimo najveće i najgrandioznije čudo povijesti roda ljudskog. Ova dva goloruka Apostola pobijedila su sve! Zbilo se najveće čudo. Šaljem vas kao ovce među vukove, veli Spasitelj Svojim Apostolima. I zaista se dogodilo čudo: ovce su pobijedile sve vukove. Ovaj svijet je bio pun vukova, pun lažnih učenja, pun lažnih bogova i oni su izašli na to bojište ne naoružani mačevima, ili sadašnjim topovima, nego vjerom u Gospodina Krista, Evanđeljem Njegovim, božanskim silama Njegovim i – pobijedili su sve. Gospodin im je darovao sve božanske sile koje su potrebne da se pobijedi svaki grijeh na ovome svijetu, svaki đavao, svaka smrt, svaki lažni bog. Te sile božanske i svemoćne njihove su ostale, i u Crkvi Kristovoj čine ta beskrajna čudesa. Pobjeđuju sve laži što su u nama, sve naše obmane i prijevare. Samo je potrebno jedno: da se mi ugledamo na njih.

Ugledaj se na mene kao i ja na Krista, veli apostol Pavao. Veliš ti kao čovjek: teško je ugledati se na Krista. Krist je Bog, a ja sam čovjek. Čime mogu vršiti zapovijedi Njegove? Ti ne gledaj Krista, gledaj mene, Pavla. Ja sam čovjek, kao i ti, eto i ja ću vršiti zapovijedi Kristove. Hajde za mnom, ti se ugledaj na mene. Kada se ispuniš Evanđeljem Kristovim – što ćeš osjetiti? Osjetit ćeš kako se u dušu tvoju ulijevaju bogatstva Neba, kako vječna Istina postaje tvoja, vječna božanska Ljubav postaje tvoja, i ti ćeš se jednoga dana osjetiti sav ispunjen Vječnim Životom, i sve će smrti bježati od tebe, i svi grijesi, i svi đavli. To je donio Gospodin ovome svijetu.

Svjedok, prvi svjedok – Pavao. Isti takav svjedok – Petar. Ljudi kao mi, od tijela kao mi, od praha zemaljskog kao mi, od blata zemlje kao i mi. A gle, kakve sile! Kakvi moćnici, kakvi besmrtnici, kakvi mudraci! Sve to oni postaju vjerom u Uskrslog Gospodina Krista, Uskrslog Gospodina, Koji neprekidno Božanskim silama Svojim ispunjava Crkvu Svoju. Mi kada idemo vjerom za Gospodinom, pobjeđujemo sve što se zove grijeh, sve što se zove smrt, sve što se zove pakao, sve što se zove zlo.

I mi danas slavimo Gospodina Krista – Jedinog Istinitog Boga, Koji kao Jedini Istiniti Bog ustvari i čovjeka čini istinitim čovjekom. On, čovjek ne može biti pravi čovjek – čovjek bez Gospodina Krista. Nije čovjek, čovjek, ako u njemu caruju grijeh i smrt. To je nakaza od čovjeka. Jer čovjek je stvoren za besmrtni život vječni. I tek s Gospodinom Kristom, s vjerom u Njega, s vršenjem zapovijedi Njegovih, mi izgonimo iz sebe sve što je smrtno, sve što je grešno, sve što je đavolsko i demonsko, sve što je pakleno; i postajemo pravi ljudi kad pobijedimo smrt, kad pobijedimo grijeh, kada smatramo sebe besmrtnima i kad se osjećamo besmrtnima i vječnima u ovome svijetu i … iz ovog u onaj svijet – e, onda smo pravi ljudi. Onda je čovjek istinski čovjek, savršen i dovršen čovjek, onda je čovjek potpuni čovjek, a dotle, dotle je podčovjek, kaočovjek, dotle je odlomak od čovjeka, dotle je razlomak od čovjeka, dotle nije čovjek. Samo vjera u Uskrslog Gospodina i život po Evanđelju Uskrslog Gospodina, eto to čovjeka čini pravim čovjekom, to čovjeka čini istinitim čovjekom. To istinski služi čovjeku.

Braćo moja, sve Evanđelje Kristovo jest služba Jedinom Istinitom Bogu. I kada mi kršćani služimo Gospodinu Kristu vjerom svojom, kroz Evanđelje, u samoj stvari mi služimo sebi, mi služimo svom vječnom životu, služimo Vječnoj Istini. Tako je Blagi Gospodin Krist stvorio sve da mi služeći Njemu služimo ustvari svojoj mudrosti, i moći, i svemoći. Jer vršeći Njegovo Sveto Evanđelje mi ljudi ustvari spašavamo sebe od grijeha, spašavamo sebe od smrti, spašavamo sebe od pakla, od zla, od đavla; i služimo svome vječnom spasenju, svome vječnome carstvu u onome svijetu služeći Istinitom Bogu Gospodinu Kristu.

A naši vođe, naši besmrtni vođe – tko su? Sveti apostol Petar i Pavao i svi ostali sveti apostoli, i s njima i uz njih svi sveci. Ovaj svijet do uskrsnuća Gospodina Krista bio je otok smrti. Od uskrsnuća Njegovog postao je otok besmrtnosti. Ovaj svijet prije uskrsnuća Gospodina Krista bio je rasadnik smrti, rasadnik grijeha, rasadnik svih zala. Od Njegovog uskrsnuća ovaj svijet postaje rasadnik Vječne Istine Božje, Vječne Pravde Božje, Vječnog Života Božjeg, svih Vječnih Dobara Božjih. Eto, to je Gospodin donio svijetu, donio je i meni i tebi. Kakva je sila vjera u nama? Kakva je sila Jedini Istiniti Bog i Gospodin Isus Krist?! Evo svjedoka, bezbrojnih svjedoka dvije tisuće godina, i bit će ih sve do Posljednjeg suda.

A ti, ako si čovjek, ako se u tebi probudio pravi čovjek, ti ćeš u ovome životu služiti Gospodinu Kristu kao Jedinome Istinitom Bogu, i živjeti u ovome svijetu vršeći zapovijedi Njegove, i zajedno s apostolom Pavlom osjećati i znati da su zaista, bez Gospodina Krista u ovome svijetu, sve trice i kučine. On jedini daje besmrtni Život Vječni. Zato, nikada dosta hvale u zahvalnosti Njemu, Gospodinu našem Isusu Kristu, za Njegovo veliko čovjekoljublje prema nama, ali isto tako i naša zahvalnost Njegovim Svetim i nepobjedivim junacima, divovima besmrtnicima, prvim besmrtnicima, kakvi su bili i zauvijek ostali Sveti Apostoli, Prvovrhovni Apostoli Petar i Pavao.

Neka bi Blagi Gospodin i nas vodio duhom njihovim, dao i nama vjere i sile da se ugledamo na njih; da mi idemo vjerno za njima vršeći Evanđelje Kristovo, koje su oni upisali i napisali, i zajedno s njima dostignemo uskrsnuće i Carstvo Nebesko. Da dostignemo tamo gdje vječno vlada Čudesni Gospodin Krist Svojom Božanskom Ljubavlju, Svojim Božanskim Pravdama, Svojim Božanskim Istinama, svojom božanskom Radošću; da sav život naš i na zemlji i na nebu bude slavljenje Gospodina Krista i služenje Njemu, a kroz to naše slavljenje i služenje doći će svima nama i spasenje naše.

Zato Svetim Apostolima Pavlu i Petru naša najiskrenija zahvalnost za sve podvige i trudove što podnesoše na ovom svijetu od Kristovih progonitelja. I zahvalnost njima što i danas neprekidno uznose molitve i pomažu sve koji idu putem Evanđelja Kristovog na ovome svijetu, vidljivo i nevidljivo pomažu i podržavaju na tome putu. Neka nas oni brane od svih nevolja i strahota ovoga svijeta, da ne pokleknemo u svojoj vjeri, da ne pokliznemo, da vjeru ne izgubimo. Najvažnije na ovome svijetu jest sačuvati vjeru u Istinitog Boga i Gospodina. Najvažnije je na ovome svijetu ne poći za lažnim bogovima, za lažnim kristima, za lažnim prorocima, a današnji svijet je pun lažnih spasitelja čovječanstva, pun je lažnih proroka, pun je lažnih učitelja.

Vi kršćani, vi imate jednog jedinog Istinitog Učitelja i Njegove Svete Učenike. Iskreni je samo onaj učenik Kristov koji ima život vječni i daje čovjeku život vječni. To je istina, to je jedina istina u svim svjetovima za čovjeka. Istinit je samo onaj Bog koji daje čovjeku besmrtnost i Život Vječni, daje mu Vječnu Istinu, Vječnu Pravdu, vječni Život. To je samo Gospodin Krist. Zato Njemu slava i hvala, kroz Svete Apostole Prvovrhovne Petra i Pavla, i sve Svete. Amen.

1965. godine u manastiru Ćelije

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s