Što je to „Sveti Arhijerejski Sabor“?

Danas je započelo redovno zasjedanje Svetog Arhijerejskog Sabora SPC. Kakva je to institucija, objašnjava nam Ustav SPC:

Sveti Arhijerejski Sabor sastavljaju svi dijecezanski biskupi pod predsjedništvom Patrijarha. Sveti Arhijerejski Sabor, kao najviše hijerarhijsko predstavništvo, crkvenozakonodavna je vlast u poslovima vjere, bogoslužja, crkvenog poretka (discipline) i unutrašnjeg uređenja Crkve, kao i vrhovna sudska vlast u krugu svoje nadležnosti (čl. 69 t. 28).

Sveti Arhijerejski Sabor može donositi pravomoćne odluke, izuzev izbora biskupa (čl. 105), kad je prisutna natpolovična većina svih dijecezanskih biskupa. Sveti Arhijerejski Sabor i Sveti Arhijerejski Sinod donose svoje odluke jednoglasno ili većinom glasova. Pri jednakoj podjeli glasova odlučuje glas predsjednika.

Kad je Patrijarh zbog bilo kojeg razloga spriječen vršiti svoju predsjedničku dužnost u Saboru, odnosno Sinodu, zamjenjuje ga, po njegovoj ovlasti, najstariji po služi Mitropolit član Sabora, odnosno Sinoda, ako ovoga nema, najstariji po biskupskom ređenju biskup, član Sabora, odnosno Sinoda.

Ako je spriječenost Patrijarha u vršenju njegovih dužnosti dužeg i trajnijeg karaktera, ili kad se patrijaršijski prijestol uprazni, vlast Patrijarha vrši Sveti Arhijerejski Sinod, koji to objavljuje dijecezanskim biskupima i priopćava državnoj vlasti, radi znanja. Predsjedničke dužnosti Patrijarhove u Svetom Arhijerejskom Saboru i Svetom Arhijerejskom Sinodu vrši najstariji po službi član Svetog Arhijerejskog Sinoda, Mitropolit, odnosno najstariji po ređenju, biskup, ako mitropolita nema. U ovim slučajevima ne mogu se po pravilu donositi crkveno-zakonski propisi, uredbe i načelne odluke.

Ako bi Sveti Arhijerejski Sabor, odnosno Sveti Arhijerejski Sinod zbog hitne i neodložne potrebe izuzetno u slučajevima spomenutim u čl. 61 i 62 morao donijeti neki crkveno-zakonski propis, uredbu ili načelnu odluku za Crkvu, to se mora naknadno podnijeti Patrijarhu na uvid i suglasnost. U slučaju nesuglasnosti predmet se dostavlja na raspravljanje i konačnu odluku Svetog Arhijerejskom Saboru pod predsjedništvom Patrijarha.

Sve odluke Svetog Arhijerejskog Sabora i Svetog Arhijerejskog Sinoda kanonske i crkvene prirode, koje se odnose na vjeru, bogoslužje, crkveni poredak i unutrašnje uređenje Crkve pravomoćne su i izvršne.

Djelokrug Svetog Arhijerejskog Sabora

Sveti Arhijerejski Sabor tumači pravoslavno crkveno učenje, držeći se pritom odredaba koje je Sveta Crkva na osnovu Svetog Pisma i Svete Predaje utvrdila; uređuje unutrašnju i vanjsku  misiju Crkve radi utvrđenja, obrane i širenja pravoslavne vjere i čistoće kršćanskog morala; ustanovljava za to potrebne organe i osniva potrebne zavode, ustanove i udruženja; propisuje nastavni plan i programe vjeronauka i brine se o vjersko-moralnom odgoju mladeži i vjernih; propisuje kvalifikacije kandidata za sve redovne i izvanredne misionarske crkvene službe; osniva bogoslovne i monaške škole; uređuje sva obredna pitanja prema općim crkvenim propisima, a u duhu pravoslavne vjere; osniva ustanove i zavode: za izradu crkvenog ikonopisa i svih crkvenih stvari, za izdavanje bogoslužnih knjiga za njegovanje crkvenog pjevanja kao i za druge crkvene potrebe; propisuje pravila za osnivanje crkvenih muzeja, za čuvanje i obnavljanje crkvenih starina i spomenika; kanonizira svece i organizira službu za njihovo svetkovanje; objašnjava kanonsko-crkvene propise, općeobavezne i posebne, i izdaje njihove zbornike; određuje dužnosti i donosi disciplinske uredbe za svećenstvo i ostale crkveno-hijerarhijske organe i službenike; propisuje odijelo za više i niže svećenstvo oba reda; propisuje crkveno-sudski postupak za sve crkvene sudove; izdaje propise u crkveno-bračnim poslovima; donosi pravila za život samostanskog i pridvornog monaštva; propisuje upute za ispovjedničku službu; osniva u sporazumu s Patrijaršijskim savjetom ustanove za siročad, kao i ustanove za druge odgojne i dobrotvorne svrhe.

Sveti Arhijerejski Sabor nastoji da se odnos Crkve i Države i međusobni odnosi vjera i vjeroispovijesti u državi pravilno i bez štete po Pravoslavnu Crkvu urede; uređuje i vodi službenu listu kandidata za biskupstvo i bira između ovih dostojne osobe za dijecezanske i pomoćne biskupe; bira rektore pravoslavnih bogoslovija i upravitelje monaških škola; bira u sporazumu s Patrijarhom između klerika glavnog tajnika Svetog Arhijerejskog Sabora i Svetog Arhijerejskog Sinoda; vodi nadzor nad radom Svetog Arhijerejskog Sinoda; propisuje pravila Sinodalnog fonda (čl. 259) i odobrava njegove godišnje predračune rashoda i prihoda i završne račune; donosi odluke o razrezu na crkvene općine, samostane i biskupije u svom djelokrugu u sporazumu s Patrijaršijskim savjetom, a u smislu člana 40 t. 3 i čl. 263, i brine se u sporazumu s Patrijaršijskim savjetom za podmirenje svih potreba SPC; odobrava pravila udruženja svećenstva svjetovnog i monaškog reda, kao i svih drugih udruženja koja rade na korist Pravoslavne Crkve i vodi nad ovima nadzor preko Svetog Arhijerejskog Sinoda; propisuje svoj poslovnik, i odobrava poslovnike i pravila za crkveno-hijerarhijske organe, ukoliko nije ovim Ustavom drukčije uređeno.

Sveti Arhijerejski Sabor rješava sukobe nadležnosti između hijerarhijskih i crkveno-samoupravnih organa; sudi u prvoj i posljednjoj instanci: nesuglasice između biskupa i Svetog Arhijerejskog Sinoda, između biskupa i Patrijarha; kanonske krivice Patrijarha, u drugoj i posljednjoj instanci sve predmete o kojima je Sveti Arhijerejski Sinod u prvoj instanci sudio; ublažava po molbi osuđenog i, na obrazložen prijedlog nadležnog dijecezanskog biskupa, kazne izrečene od Velikog crkvenog suda prije njihovog izricanja, i to na doživotnu zabranu bogoslužja, na lišenje svećeničkog reda, na lišenje svećeničkog reda s isključenjem iz crkvene zajednice; vrši i druge poslove koji mu po ovom Ustavu i po crkveno-kanonskim propisima spadaju u nadležnost, a nisu ovdje nabrojani.

izvor: pouke.org

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s