Primat apostola Petra u pravoslavnoj Predaji

Jedna od ključnih točaka na kojima se spore Katolička i Pravoslavna Crkva, jest pitanje papinskog primata u Crkvi, a taj papinski primat se, kod katolika, temelji na posebnoj poziciji apostola Petra, odnosno, vjeruje se da je apostol Petar imao posebno prvenstvo među apostolima. Katkad katolički apologeti ukazuju na činjenicu kako se o apostolu Petru i njegovom prvenstvu pozitivno govori i u Predaji Pravoslavne Crkve; po njima pravoslavci, iako formalno odbacuju papin primat zasnovan na Petru, ipak ga implicitno ispovijedaju, prvenstveno kroz bogoslužje. Što dakle, kaže pravoslavlje o apostolu Petru?

Prvo moramo reći da apostol Petar ima svoje istaknuto mjesto u pravoslavnom bogoslužju. Njegov blagdan spada među najznačajnije blagdane Pravoslavne Crkve, a za njega se pravoslavni pripremaju posebnim višednevnim postom, koji spada u četiri velika posta Pravoslavne Crkve.

Štoviše, liturgijska svjedočanstva o apostolu Petru govore tako, da u prvi mah možemo pomisliti da su katolici u pravu:

 • Petar je kamen (stijena). Pravoslavna liturgija nedvojbeno svjedoči da je Petar: kamen, kamen Crkve, kamen vjere, kamen koji se nema čega stidjeti, kamen nerazrušivi, kamen na kome je Krist svoju Crkvu sazidao. “O Petre, kamene i temeljna podlogo, Pavle, sude izabrani! Koji kao dva upregnuta vola Kristova, sve privedoše k poznavanju Boga…Dostojno hvalimo, o vjerni, crkveni kamen, preslavnoga Petra, i borca Pavla, ovu mrežu svijeta, kao one koji imaju ključe nebeske…O Petre, vjere kamene, Pavle, diko vasione, dođite od Rima i utvrdite nas…blažen si Šimune bar Jona, jer Bog proslavljuje one koji ga slave, i pozivlje ih na obilnu plaću, i postavi tebe nepostidnim kamenom, udruženjem (pexis) i osnovnim temeljem svoje Crkve…Ni put ni krv, o Petre, nego Otac nadahnuo te je, da ispovijediš Krista, Sina Boga živoga; zato je on posvjedočio da si ti blažen, te imenom označujući što si imao postati, prozva te Petrom, kao nerazrušivim kamenom i podlogom Crkve…Jer si ti o Petre, najtvrđi ( u ruskom prijevodu je komparativ: jako sušta tverda, ali u grčkom izvorniku superlativ: hos outa sterrotaton) bio, Krist je tebe kamenom nazvao i na tebi (sagradio je) Crkvu, koju neće nadvladati vrata paklena; a tebe Pavle, nazva sudom izabranim.” Petar je dakle kamen, petra, tim nazivom grčka liturgija naziva još samo Krista. Bartolomej apostol je npr. nazvan lithos – dragi kamen.
 • Osim kamenom, Petar je u pravoslavnoj liturgiji nazvan temeljnom podlogom (grč. krepis, rus. osnovanie), temeljnom podlogom vjere, temeljnom podlogom Crkve, temeljnom podlogom apostola, vrhovnom temeljnom podlogom apostola. “O Petre, kamene i temeljna podlogo…Krist, izabrav tebe prvoga Petre, okruni te temeljnom podlogom vjere…Danas nam temeljna podloga Crkve, Petar, kamen vjere, predstavlja časne svoje verige…Petre temeljna podlogo apostola, kamene Crkve Kristove, začetniče kršćana, pasi slavno ovce tvoga tora, čuvaj jaganjce od vukova zavodnika, spasi tvoje stado…Ti vrhovna temeljna podloga apostola, sve si ostavio, i nasljedovao si Učitelja, vapijući: ja ću s tobom umrijeti, da i budem život blaženi živjeti. Ti si Petre, bio prvi biskup Rima, dika i slava najvećeg od svih gradova, a i utvrda Crkve, i vrata paklena uistinu neće nju nadvladati, kako je to Krist prorekao.” Nadalje, kad liturgija govori o Petru kao temelju, upotrebljava: he krepis, krepis tes Ekklesias; naprotiv, kad spominje Petra i Pavla, upotrebljava: temelios tes Ekklesias. Prema tome, Petar nije temelj u istom smislu kao i drugi apostoli, on je glavni temelj. No, to rusku Crkvu nije sprečavalo da oba izraza prevede istom riječju – osnovanie.
 • Petar je nepokolebljiva podloga dogmata i stolica vjere. “Kao nepokolebljiva podloga dogmata, ti si utvrdio Kristove zakone…Kao stolica vjere, navješćujući veličanstva Božja, ti si (Petre) obratio na božansku vjeru nepokorna srca Židova.”
 • Petar je vrhovni i prvi od apostola, vrhovni od učenika, najvrhovniji od apostola, prvo-najvrhovniji, božanstveni vrhovnik, vrhovnik apostola. “Hvalimo vrhovnoga i prvoga od apostola, božanstvenog tumača (hypotheten) istine, prevelikoga (megiston) Petra…Ti (sv. Petre Aleksandrijski), koji si suimeni Vrhovnoga…Ti si se pokazao vrhovnikom svetog sabora (riječi su upravljene sv. Silvestru papi), i ukrasio si prijestol Vrhovnoga od učenika…Petre, vrhovni od slavnih apostola, vjere kamene, i Pavle čudesni, propovjedniče i svjetlosti svetih Crkava…Najvrhovnijega od apostola danas slavimo…Petar, prvo najvrhovniji, brat Andrije prvozvanoga…Petar, božanstveni vrhovnik pokazao se je predstojnikom zbora apostolskogaVrhovniče apostola, preblaženi Petre.” Riječ ho horythaios u liturgiji sama za sebe i bez ikakvog dodatka, označava Petra i jedino Petra, jednako tako i kod Otaca. Doduše, na nekim mjestima je Ivan nazvan vrhovnim od apostola, no to je zbog njegove teologije, jer iza tih riječi čitamo Bogoslovija trubu, a u grčkom nije upotrijebljena riječ ho horythaios, nego ten akroteta. Ista je riječ upotrijebljena i za Jakova, kad njega naziva vrhom apostola, ali samo u kontekstu Preobraženja.
 • Petar je prvoprijestolnik, prvoprijestolnik između učenika, prvoprijestolnik između apostola. “Slavnoga i velikoga Gospodinova učenika, koji čovječji jezik dostojno moći će hvaliti?… No vi, ljubitelji svetkovina, daj, da pobožno okrunimo pjesmama prvoprijestolnika…Kamen Krist, sjajno proslavlja kamen vjere, prvoprijestolnika učenika (u grč. svoga prvoprijestolnika)…ne ostavivši Rim, k nama si došao časnim verigama, koje si nosio, apostola prvoprijestolniče.”
 • Petar je starješina nad Crkvom, Crkve predsjednik, predsjednik apostola, vrhovni vrh teologa, prednačelnik apostola. “Predvječni Bog izabrao je tebe, preblaženi Petre, da budeš starješina Crkve njegove i predsjednik…Tebi kao slavnomu predsjedniku apostola, prvomu se ukazao uskrsnuv od groba…Jakov brat Božji i prvi nadsvećenik, Petar, vrhovni vrh teologa, i sav božanstveni zbor apostola…Kojim pohvalnim krunama ćemo ovjenčati Petra i Pavla, tijelom razdijeljene, a sjedinjene duhom, koji su prvopredsjednici Božjih propovjednika; onaj (Petar) kao prednačelnik apostola, a ovaj, kao oni, što se trudio više nego svi drugi…Koja je pohvala za ove svetitelje (Petra i Pavla) može naći veća, od svjedočanstva i izjave samoga Gospodina? O prvome on posvjedoči, da je blažen, i nazva ga kamenom, na kome bi on Crkvu sazidao, a o drugome proreče, da će postati sudom izabranim, da bi nosio njegovo ime pred silnike i kraljeve.” U grčkoj liturgiji je doduše i Pavao nazvan prvopredstojnikom, prvoprestolnikom, korifejom i osnovanjem, ali ne u istom smislu kao Petar. Vidjeli smo kakvim naslovima pravoslavlje uzvisuje Petra u prijašnjim navodima, a to ne čini zbog toga što bi Petar bio učeniji ili imao kakve druge ljudske prednosti pred Pavlom: upravo je obrnuto. Pavao je jednom nazvan osnovaniem, ali učenja, ne vjere, ni crkve ni apostola. Pavao je korifej i protokorifej, ali nije kat ezohen korifej, kao Petar, niti je protokorifej nezavisno od Petra, već skupa s njim. Pavao je prvopredstojnik, ali samo s Petrom, i to u kontekstu propovijedanja. Pavao je prvoprestolnik (kao i Jakov, jedan od 72 učenika, i brojni biskupi), ali u užem smislu. Petar je naime ho protothronos, s članom, dok je Pavao naprosto protothronos, jedan od mnogih.
 • Petar je pastir stada Isusa Krista, i pastir sviju apostola. “Kao najizvrsniji od sviju, Petar pastir Kristov, primio je stado; Pavao je bio božanstveni učitelj Crkve…(Petar) pastir Gospodnji sviju apostola.” Drugim riječima, Petar je pastir i stada i apostola, i to od Gospodina postavljeni, on je vladičnij pastir, kako stoji u ruskome. Njegovo prvenstvo je de iure divino. No u nekim tekstovima se i Jakov, brat Gospodinov i prvi biskup jeruzalemski naziva glava pastira, prvi član hijerarhije, koji je imao prvi prijestol između svih. No, ovo sve samo u kontekstu svog položaja kao prvog biskupa jeruzalemskoga.
 • Petar je počelo kršćana, počelo pravoslavlja, naučitelj apostola, vođa apostola, Crkva Božja, ključar Božje milosti, ključar nebeskoga kraljevstva. Što se tiče ključeva nebeskih, deseci mjesta pravoslavne liturgije govore da su oni povjereni samo Petru.“ Cerkovnago kamenja, vsehvalnago Petra, i pobornika Pavla, mirskuju mrežu, dostojno voshvalim vernii, jako imušta ključi nebesnija: ot nih bo prosvjetitsja vselennaja vjeroju Troičeskoju.” Ovaj tekst to jasno dokazuje. “Petar i Pavao, dostigoše od Krista vjekovitu slavu, jer je prvi ključeve neba primio, a drugi bio uznesen u raj.” Ovdje se jasno, antitetički prikazuje da su ključevi u vlasti Petrovoj.

Što reći o svim ovim liturgijskim svjedočanstvima u korist Petrove službe u Crkvi? Kako bismo ispravno razumjeli ova svjedočanstva, moramo znati ključ njihova tumačenja, ključ koji se nalazi u cjelokupnoj Predaji Pravoslavne Crkve. Naime, srž pravoslavne crkvenosti nije crkvena organizacija niti struktura. Srž pravoslavne crkvenosti jest sv. Liturgija – Euharistija. Euharistija je Tijelo i Krv samoga Krista, čin u kojemu se uprisutnjuju Njegova muka, smrt i uskrsnuće, ali i više od toga; ona je eshatološki čin. To znači da se u njoj oslikava i drugi Kristov dolazak, posljednji sud i konačno stanje svemira. Zapamtimo, Euharistija u kršćanstvu ne može biti tek jedan element posvećenja, ne može biti samo jedno u nizu kršćanskih bogoslužja. Ona konstituira Crkvu. Za prvu Crkvu, Crkva je bila ondje gdje se služila Euharistija.

Ako Euharistija konstituira Crkvu, tada je posve jasno da crkvene službe potječu iz Euharistije. U ranoj Crkvi, Euharistiju je služio biskup u zajedništvu sa svojim prezbiterima. Biskup, smješten u središtu euharistijskog skupa, predstavljao je Krista, ali i prvoga među apostolima – Petra, dok su prezbiteri predstavljali ostatak apostolskog zbora. Za ranu Crkvu, postojao je Petrov primat, ali on se ostvarivao kroz biskupsku službu, kroz službu svakog biskupa u Crkvi. Svaki biskup je Petrov nasljednik. Zato, sve one titule kojima pravoslavno bogoslužje i tradicija časte sv. Petra nisu dokaz da su pravoslavni, eto, nekoć vjerovali u rimski papinski primat, već da vjeruju u primat biskupa u Crkvi. Ovaj ranokršćanski nauk se protegnuo kroz čitavu povijest Crkve. Naziv “Katolička Crkva” se u počecima kršćanstva nije odnosio na univerzalnu Crkvu kao svjetsku zajednicu (za to se koristio naziv “ekumenska, odnosno vaseljenska“), nego se svaka pojedina biskupija nazivala Katoličkom Crkvom. O tome više neki drugi puta.

Najpoznatiji tumač tog nauka je sv. Ciprijan Kartaški, koji u svom djelu „De unitate ecclesiae“ jasno govori da se Petrov primat i sukcesija ostvaruju u biskupskoj službi. Zato, svaki pravoslavac može s Ciprijanom reći „gdje je Petar, ondje je i Crkva“, jer se ta i slične izreke ne odnose na kasnije rimokatoličko tumačenje papinskog primata. Sv. Grgur Niski tvrdi da je „Krist preko Petra dao biskupima ključeve nebeskih počasti“. Pisac djela „Areopagitica“, kada govori o biskupima Crkve, govori o njima kao o slici Petrovoj.

U poslanicama carigradskog patrijarha Atanazija I. (1289.-1293.; 1303.-1310.) možemo naći mnogo mjesta na kojima se patrijarh poziva na Iv 21 i ostale petrovske evanđeoske tekstove u smislu biskupske službe. Patrijarh Ivan XIII. (1315.-1319.) u pismu caru Androniku II. izjavljuje da je postao patrijarh tek kada mu se objavio Krist s riječima: „Petre, ako me ljubiš, pasi ovce moje“.

Dakle, za pravoslavne nema ni govora o tome da bi umanjivali Petrove privilegije. Ali, pravoslavni također smatraju da se te privilegije ne odnose na jednu biskupsku katedru (rimsku), nego da svaka biskupska katedra vodi podrijetlo od Petrove službe u Crkvi.

16 misli o “Primat apostola Petra u pravoslavnoj Predaji

 1. Imam jedno pitanje nevezano za temu. Naime 25.12. ću se nalaziti u Grčkoj. Da li ja smem prisustvovati božićnim liturgija u Grčkoj crkvi s obzirom da kada se vratim bi trebao proslaviti taj praznik 07.01. Tako da bih isti praznik slavio dva puta?

  Sviđa mi se

 2. Niko Rimskom papi nije dao monopol nad Crkvom, svetim Petrom, apostolima… Svi episkopi, rukopolaganjem, su naslednici Petrovi, Pavlovi i ostalih apostola. Primat rimskog pape potiče od časti koja proizilazi iz carskog Rima, kako se i navodi u odluci Vaseljenskog sabora a ne zbog nekakve posebnosti i uzvisenog položaja te pomesne crkve.

  Sviđa mi se

 3. Veliko je pitanje da li je Petar ikada i bio u Rimu. Neke hrišćanske konfesije koje odbacuju crkveno predanje naročito su dosledne ovakvom stavu. U poslanici Rimljanima Pavle navodi mnogobrojna imena hrišćana u Rimu, Petra ne spominje niti jednom. Pojedini crkveni istoričari, pisci, oci kao prvog episkopa Rima navode Lina, Anaklita ili Klimenta. Bilo kako bilo Petar je, istorijski, daleko više povezaniji sa nekim drugim pomesnim crkvama (Aleksandrijska, Antiohijska) nego što je to sa Rimskom gde ako je i boravio to je bio kratak period pre njegove končine.

  Sviđa mi se

  1. Petar je bio u Rimu, cjelokupna pravoslavna crkvena predaja govori o tome. 2000 godina. Drugo je rimsko iskrivljavanje. Jer, treba razlikovati apostola i episkopa.

   Sviđa mi se

 4. Ciprijan je napisao brojne rasprave o kušnjama za vrijeme Decijeva progona, o takozvanim lapsima ( Lapsi – oni koji su pali, posrnuli) koji su žarko željeli biti uključeni u zajednicu. Ciprijan je razlikovao vidljivu Crkvu, hijerarhiju, od nevidljive, mistične Crkve, no odlučno je tvrdio kako je Crkva samo jedna, utemeljena na Petru. Neumorno je ponavljao ” tko napusti Petrovu katedru na kojoj je crkva utemeljena, vara se kako ostaje u Crkvi” ( De ecclesiae catholicae unitate).

  Sviđa mi se

  1. Stvar je razumijevanja, što se misli pod Petrovom katedrom, i što to znači sam pojam “katolička Crkva”? Nažalost, zbog svih događanja koja nas sustižu iz dana u dan, malo smo zapostavili ta neka teološka pitanja, ali ćemo se osvrnuti i na to.

   Sviđa mi se

 5. Ne postoji Petrova katedrA već Petrove katedrE, jedna od njih je Antiohijska u Siriji. Kao što ne postoji jedna apostolska katedra već mnoge. Na Zapadu rimska katedra je jedina apostolska katedra i kada zapadni bogoslovi spominju apostolsku katedru misle na istu, ali to ne znači da je rimska katedra jedina apostolska i Petrova, na Istoku ih ima više. Rimski primat je počasne prirode i dobijen je na Vaseljenskom saboru, kako je i naglašeno, jer je Rim grad gde stoluje car, prestonica imperije, docnije Carigradska katedra biva izjednačena sa rimskom jer je taj grad postao novi Rim, nova prestonica i grad gde se nalazi senat. Pre Carigrada primat na Istoku je imala Aleksandrija čiji poglavar takodje nosi titulu papa. Rim – Carigrad – Aleksandrija 3 najveća centra carstva iz čega proishodi zaključak da je poredak medju crkvama političko-administrativne prirode a ne specijalnog božanskog naznačenja nekog grada.

  Sviđa mi se

 6. lat. cathedra < grč. ϰαϑέδρα: sjedalo, stolac, pojavljuje se od prvih kršćanskih vremena, Cathedra sancti Petri (Stolica sv. Petra) papinsko je prijestolje. Barem tako piše u enciklopediji. Kako "ja" kao laik mogu razumjeti oblike tumačenja unutar jedne proste rečenice? ( Nikako ). Osim u kontekstu jednine i množine. Piše stolica sv Petra a ne stolice sv. Petra. Ako u povijesnom kontekstu pogledamo golemu naklonost koju je Konstantin pokazao prema kršćanstvu, ironično, nanijo je više štete nego koristi (kupnja crkvenih položaja postala je pravilo). Pa je tako i samo papinstvo postalo obiteljska stvar. Papa Inocent ( 401.-417.) bio je sin svojega prethodnika pape Anastazija (399.-401.) i mnogi drugi. Gledano u cjelini, Pravoslavna crkva na temelju svoga unutrašnjeg ustrojstva bila je izložena opasnostima državne Crkve u korist prevlasti države nad Crkvom.
  Po mom skromnom subjektivnom shvaćanju imamo iste probleme, katolici mogu biti taoci lošeg pape koji je u stanju uništiti euharistijsku liturgiju i duhovnost, to jest, blagosloviti propadanje Zapada, dok pravoslavci stalno imaju opasnost biti toci nacionalizma ( Filetizam) koji se najsnažnije isprepliće s državnim i nacionalnim razvojem.
  Ono što mi se posebno sviđa i to me silno veseli u Pravoslavnoj crkvi je Euharistija sa velikim naglaskom misterijske drame i žrtve Golgote, a dok je katolička nakon IIVK koncila postala čista protestantska relaksirajuća zabava bez ikakvog reda. Ovo moje malo napisano skromno mišljenje, i shvaćanje problematike nije stvar teološkog pitanja shvaćanja pojmova, nego teološko pitanje priznavanje mikro nakupljenih grijeha, kako pojedinca tako i kolektiva. Mi živimo događaje pomanjkanja primata ljubavi, i to iz dana u dan vidimo u svakom onom tko se naziva kršćaninom.
  Zato i proživljavamo ove strahote kazne – globalističkog tehnicizma, gdje je smo postali čipirana potrošačka roba koju treba svesti na ekonomsku računicu.

  Sviđa mi se

  1. To je bogoslovlje koje se razvilo u okviru Rimske, Zapadne crkve i koje nikada nije prihvaćeno u okviru Istočnih crkava, koje su priznavale odredjeni primat rimskog pape ali ne u obliku koji danas postoji unutar modernog rimokatolicizma, takva vrsta dogmatskog, a ne počasnog primata za pravoslavne je neprihvatljiv. Vaseljenski sabori (od kojih ni jedan nije održan u Rimu, niti su sazivani od strane rimskih papa) daju izvesne privilegije rimskim papama, uključujući i privilegije odredjenim drugim crkvama (poput carigradske, aleksandrijske, jerusalimske, antiohijske) ali iste se u pravoslavlju tumače da su počasnog karaktera. Što se Konstantina tiče on se u pravoslavlju praznuje kao ravnoapostolni svetitelj, car koji je zaustavio besmisleni progon i ubistva hrišćana u trajanju od tri stoleća. Sam Konstantin nije uticao niti je imao pravo glasa na Prvom Vaseljenskom saboru, istom tom saboru, pored brojnih pomesnih koji dozvoljavaju oženjeno sveštenstvo, pa i nije bilo neobično za to vreme i oženjeni episkopat, ali to nema veze sa Konstantinom koji je umnogome oklevetan od strane protestanata. Ne slažem se sa tvrdnjom o pravoslavlju kao državnoj i nacionalnoj crkvi imajući u vidu da su savremene nacije i većina država gde su pravoslavni većina osnovane u 19. veku. Slične pojave postoje i u rimokatolicizmu. Nemojte mi reći da Rimokatolička crkva u Hrvatskoj ne zastupa i hrvatsku stranu u državno-političkim pitanjima, ništa manje (više?) nego SPC u Srbiji. Čak i u multietničkim sredinama rimokatolici su razdeljeni i svako odlazi u zasebne crkve, u NjuJorku zna se u koje crkve odlaze Portorikanci, Irci, Italijani, Hrvati, Slovenci, Česi itd

   Liked by 1 person

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s